Med vår erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder genom hela produktionsprocessen, från idé och provkörning till produktion och utveckling av befintliga produkter. Detta ger kunden den bästa lösningen för sina produkter.

Tack vare våra stora och rymliga lokaler får vi ett bra flöde genom hela produktionen. Vi har idag 15 stycken formsprutor med en kapacitet från 25 till 250 låston, vilket innebär att vi kan tillverka plastdetaljer från 1 g till 1000 g. Det skapar en flexibilitet i produktionen och ger oss möjlighet att producera allt ifrån små plastdetaljer till stora plastkomponenter.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera produktionen och har därför endast maskiner ifrån de marknadsledande leverantörerna försedda med robotar och centralsuganläggning för kortare produktionstid och högre kvalitet. Vi har även erfarenhet inom renrumsproduktions och efterbearbetning med till exempel montering för de kunder som kräver denna typ av lösning.

Produktionen

I idé-fasen stöttar vi kunden med materialval, konstruktionsritningar och kostnadskalkyler för att optimera slutproduktens ekonomi och produktionslösning.

Vi provkör produktionen för att justera verktyg och optimera den kommande produktionen. Vi förser kunden med en provserie för utvärdering vilket ger ett bra beslutsunderlag för beslut och möjliggör produktion av införsäljningsmaterial etc.

Nu startar vi den slutgiltiga produktionen. Här kan vi nu garantera en slutprodukt med hög kvalité och låg produktionskostnad utifrån tidigare underlag och optimering. Vi lämnar alltid ett datum til kunden för slutleverans och garanterar en hög leveranssäkerhet.

Enitor Plast har utvecklat plastsprutade produkter i 30 år och har en djup erfarenhet i plastproduktion. Tillsammans med kunden utvecklar vi bättre egenskaper i slutprodukten vilket ger lägre kostnader och möjliggör för kunden att ta marknadsandelar och expandera på nya marknader.

Vi lagerhåller kundens verktyg på plats och ser till att de alltid är produktions-optimerade för snabba repetitioner när behov uppstår. Vi ser även till att lagerhållningen av kundens verktyg är så säker som möjligt, vilket minimerar försäkringskostnaden för kunden.